Obowiązkowe legitymacje AZS

Od 2015 roku dzieci ćwiczące w naszym klubie będą musiały być zrzeszone w społeczności AZS. Umożliwić to może
wyrobienie legitymacji ISIC. W ramach tej legitymacji dzieci będą posiadały dodatkowe ubezpieczenie, a rodzice,
będą mogli skorzystać z wielu promocji związanych z posiadaniem w/w karty.

Legitymację można wyrobić tutaj.
Poniżej znajduje się przykładowo wypełniony formularz.