Dolnośląska Liga Uczelniana Karate WKF 2012

Wrocław
01.12.2012

Pełna lista wyników poniżej w czytaj dalej


KATA INDYWIDUALNE MĘŻCZYZN


1. Jakub Kałużka Politechnika
Wrocławska
6
pkt
2. Jacek Chowaniec Uniwersytet
Medyczny
4
pkt
3. Rafał Wojtko Uniwersytet
Wrocławski
3
pkt


KATA INDYWIDUALNE KOBIET

1. Ewa
Szymczak
Politechnika
Wrocławska
6
pkt
2. Sylwia
Gołubicz
PWSZ
Legnica
4
pkt
3. Agnieszka
Mehlich
Uniwersytet
Wrocławski
3
pkt


KUMITE INDYWIDUALNE KOBIET OPEN

1. Butryn
Iga
Uniwersytet
Medyczny
6
pkt
2. Gołubicz
Sylwia
PWSZ
Legnica
4
pkt
3. Szymczak
Ewa
Politechnika
Wrocławska
3
pkt


KUMITE INDYWIDUALNE MĘŻCZYN OPEN

1. Kaźmierczak
Damian
Politechnika
Wrocławska
5 pkt
2. Gola Marcin Uniwersytet
Wrocławski
3 pkt


Punktacja
uczelni
1. Politechnika
Wrocławska
20
pkt
2. Uniwersytet
Medyczny
10 pkt
3. Uniwersytet
Wrocławski
9
pkt
4. PWSZ Legnica 8
pkt