zgoda rodziców

Poniżej znajduje się dokument, który należy wypełnić i dostarczyć trenerowi.
Dokument ten potwierdza zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach Karate Shotokan
prowadzone przez sekcję Karate Shotokan AZS UP Wrocław.

zobacz: